Το Σαββατοκύριακο ο Ιστιοπλοϊκός αγώνας Διάπλους Καναλιού 2012

0
533

Για ένατη συνεχή χρονιά διοργανώνεται από τον ΑΝΟΖ ο Ιστιοπλοϊκός αγώνας “ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2012”. Φέτος θα συμμετέχουν για πρώτη φορά σκάφη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πάτρας και η συμμετοχή θα ξεπεράσει τα 10 Ιστιπλοϊκά σκάφη.
Συγκεκριμένα ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Κατακόλου θα πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας (ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ) το Σάββατο 30/6 και την Κυριακή 1/7.
Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής αγώνα από τις 29/6 έως και τις 30/6/12 θα είναι στα Γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Κατακόλου, την 1 Ιουλίου 2012 στα Γραφεία του ΑΝΟΖ.

Τόπος διεξαγωγής αγώνα
Ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ λιμάνι του Κατάκολου και Ζακύνθου και έξω από τις εγκαταστάσεις του ΑΝΟΖ.

Κανονισμοί
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί θα ισχύουν την Ημερομηνία του Αγώνα.
Οι Διεθνείς Κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS).
Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2012 – ORC International & ORC Club.
Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2012 -2013.
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.
Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2012
Ο Διεθνής Κανονισμός IRC 2012
Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2012. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 aντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι
Οδηγίες Πλου.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club, IRC (endorsed με TCC ≥ 0,950) και IRC 2 (οποιοδήποτε σκάφος IRC endorsed ) ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6.5 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2012. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 Ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Αγώνα, το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 09:00.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από τη Γραμματεία του αγώνα και στην ιστοσελίδα των Ομίλων .
Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
Αντίγραφο εγκύρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2012 όπως απαιτούν η Εθνική αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

Κατάσταση πληρώματος
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης,
εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.

Συγκέντρωση κυβερνητών 
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή
29 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00. στα Γραφεία, τ
ου Ν.Ο. Κατάκολου.

Οδηγίες ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα διανεμηθούν από την Γραμματεία της Επιτροπής Αγώνα στην συγκέντρωση Κυβερνητών.

Κατάσταση πληρώματος
Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Γραμματεία, το αργότερο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης κυβερνητών.
Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία η Επιτροπή Αγώνα το αργότερο 1 ώρα πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών.
Για την κατηγορία IRC ο αριθμός των μελών του πληρώματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό πληρώματος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του σκάφους.

Ασφάλεια Σκαφών
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2012 οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

Πρόγραμμα αγώνων και εκδηλώσεων 
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012
ΩΡΑ 12:00 έως 21:00 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρηση σκαφών στην μαρίνα στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ.
ΩΡΑ 21:00 Λήξη ορίου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής
ΩΡΑ 21.30 Συγκέντρωση κυβερνητών στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ
ΩΡΑ 22.00 Υποδοχή αθλητών.

Σάββατο 30 Ιουνίου 2012
ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Κατακόλου (Φάρου Λιμανιού) – Ζακύνθου, (Απόσταση 23 ν.μ.).
Κυριακή 1 Ιουλίου 2012
ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση παλινδρομικής ιστιοδρομίας έξω από το λιμάνι τις Ζακύνθου (Απόσταση 8 ν.μ.).
ΩΡΑ 15.00 Τελετή απονομής επάθλων – 1ης -2ης Ιστιοδρομίας, Γενική Κατάταξη
ΩΡΑ 16.00 Τέλος εκδηλώσεων

Έπαθλα
Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας για κάθε μια ιστιοδρομία και στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης.
Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ελλιμενισμός – διευκολύνσεις
Όλα τα συμμετέχοντα στον αγώνα σκάφη θα ελλιμενιστούν δωρεάν στα λιμάνια Κατάκολου και Ζακύνθου.
Στα λιμάνια θα παρέχονται νερό και πάγος.