ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ / Underwater search and recovery of anchor/cable

0
534

Υποβρύχια αναζήτηση και ανάκτηση άγκυρας/καδένας και μεγάλων μεταλλικών αντικειμένων, από την πολύ έμπειρη ομάδα έρευνας της BEVALDIA με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας: μαγνητόμετρου, υποβρύχιου ραντάρ, ROV, κ.α… αλλά κυρίως με την έμπειρη ομάδα των χειριστών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αναζήτηση και ανάκτηση της άγκυρας/καδένας

Τηλ..: (+30)2104001120, (+30)2109582176|24/7/365

Email: info@bevaldia.com Ιστοσελίδα: https://www.bevaldia.com

Underwater search and recovery of anchor/cable and large metal objects, by BEVALDIA’s highly experienced search team with modern high-tech equipment: magnetometer, sonar, ROV, etc… but especially the experience of the equipment operators are the elements of our success.

Contact us for the search and retrieval of anchor/cable

Tel.: (+30)2104001120, (+30)2104004470, (+30)2109582176 | 24/7/365

Email: info@bevaldia.com Site: https://www.bevaldia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###