ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

0
489
ÏËÕÌÐÉÁÊÇ ËÁÌÐÁÄÇÄÑÏÌÉÁ-ÄÇÌÏÓ Á×ÁÑÍÙÍ O ÔÜóïò Ìðïõíôïýñçò, Éóôéïðëüïò, ìåôáöÝñåé ôçí ÏëõìðéáêÞ Öëüãá óôï ºëéïí, ôçí ÔåôÜñôç 11 Áõãïýóôïõ 2004 . ÁÐÅ/ATHOC/Êùíóôáíôßíïò Ãåùñãüðïõëïò ÐÑÏÓÏ×Ç ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ Ç ÁÑ×ÅÉÏÈÅÔÇÓÇ ÊÁÉ Ç ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÔÇÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ

Ο Ολυμπιονίκης και φίλος μου Δημήτρης Μπούκης μου έστειλε αυτή την επιστολή και με εξουσιοδότησε να σας τη κοινοποιήσω.

Τάσος Μπουντούρης

Ολυμπιονίκης

697 5200 900

22/07/2020
ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την επιστολή του συναθλητή μου και Ολυμπιονίκη Τάσου Μπουντούρη με την οποία φυσικά και συμφωνώ απόλυτα.
Για να μην επαναλάβω τα ίδια θα σταθώ σε 3 σημεία:
1) Δεν θα δεχτώ ποτέ να με αποκαλέσουν Ολυμπιονίκη συκοφάντη.
2) Δεν θα δεχτώ ποτέ να με αποκαλέσουν Ολυμπιονίκη πλαστογράφο (αφορά τους δύο συναθλητές μου Ολυμπιονίκες που διέψευσαν ότι υπέγραψαν κείμενο).
3) Δεν θα δεχτώ σαν Ολυμπιονίκης να με αποκαλούνε ψεύτη και συμφεροντολόγο (αφορά Ολυμπιονίκες του 2016 που λιβάνιζαν την Ομοσπονδία στα ΜΜΕ και τώρα δηλώνουν ότι είναι ανεπαρκής).
Ποτέ δεν πίστεψα ότι εμείς οι Ολυμπιονίκες έχουμε περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους πολίτες, αντίθετα πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις, και δεν είναι κακό αν κάνουμε ένα λάθος όσο πιο γρήγορα να ζητήσουμε συγγνώμη, κίνηση η οποία μας αναδεικνύει σε σπουδαίους ανθρώπους.
Τελειώνοντας, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο Μπουντούρη, και πάλι, ότι οι παλιοί εμείς Ολυμπιονίκες δεν θα ανεχτούμε από κανέναν να ξεφτιλίζει τον θεσμό του Ολυμπιονίκη, δεν θα ανεχτούμε διαμάχες μεταξύ Ολυμπιονικών, δεν θα ανεχτούμε να μας αποκαλούν συκοφάντες και πλαστογράφους. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε όλοι οι εν ενεργεία προπονητές και Ολυμπιονίκες να κοιτάξουν τον αθλητισμό και μόνο αυτόν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ