ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

0
499

Με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους μπορούν οι δημότες Πειραιά να τακτοποιήσουν όλες τις οφειλές τους προς το Δήμο, με βάση νέα ρύθμιση που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.
Πρόκειται για μια ρύθμιση που δίνει ανάσα σε πολίτες και επιχειρήσεις που οφείλουν στο Δήμο, καθώς έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν σε δόσεις σημαντικά μικρότερο ποσό από αυτό που οφείλουν, με τη μείωση προστίμων και προσαυξήσεων. Σε περίπτωση μάλιστα που η εξόφληση γίνει εφάπαξ, διαγράφονται πλήρως τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.
Με αφορμή την εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Πειραιά ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου κ. Γιάννης Μελάς δήλωσε:
«Η ρύθμιση αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους όσοι χρωστούν στο Δήμο από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα ποσά, καθώς θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις με ταυτόχρονη απαλλαγή σημαντικού μέρους προστίμων και προσαυξήσεων».
Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30/11/2014 και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Εισπράξεων του Δήμου Πειραιά, Δραγάτση 12, 2ος όροφος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά (www.pireasnet.gr) και στο τηλέφωνο 2132022083 (κα Παπαδοπούλου Μαρία).