Πρόταση-τομή για νέο καθεστώς φορολόγησης των ναυτιλιακών

0
431

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Πρόταση-τομή για το καθεστώς φορολόγησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων έριξε στο τραπέζι ο Έλληνας εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αποτελέσει ευρωπαϊκή λύση και να ομογενοποιήσει το καθεστώς λειτουργίας της ποντοπόρου.
Με τις φωνές που μιλούν για περεταίρω φορολόγηση των Ελλήνων εφοπλιστών να έχουν προκαλέσει πλήρη σύγχυση τόσο στην βιομηχανία όσο και μεταξύ των Ελλήνων -μεγάλος αριθμός εκ των οποίων αγνοούν το εύρος της συνεισφοράς της ποντοπόρου στην εθνική οικονομία- ο Θανάσης Μαρτίνος έριξε την ιδέα για την θέσπιση μιας ευρωπαϊκής σημαίας που να συνοδεύεται με φορολόγηση των πλοίων ανάλογα με την χωρητικότητά τους, τα έσοδα από την οποία θα αποδίδονται στα κράτη της πλοιοκτησίας.
Να λειτουργήσει παράλληλα δηλαδή με το εθνικό νηολόγιο ένα ευρωπαϊκό που να ρυθμίζει θέματα φορολόγησης με ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη και να αποδίδει τα έσοδα σε αυτά.
Θα έπαυε έτσι και φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών, ενώ θα δινόταν οριστική μακροπρόθεσμη και δίκαιη λύση για το ζήτημα, με τις αβεβαιότητες που προκαλούν οι παλινωδίες πολιτικών κομμάτων και οι λαϊκίστικες κραυγές -όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό- να λαμβάνουν τέλος.
Το αφεντικό της Eastern Mediterranean Maritime και ένα από τους πλέον αξιοσέβαστους πλοιοκτήτες διεθνώς διατύπωσε την πρόταση στα πλαίσια των επαφών και εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των Ποσειδωνίων και εκτιμά πως η υιοθέτησή της θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του ναυτιλιακού κλάδου.
Όπως επεσήμανε μεγάλο μέρος του στόλου που σχηματίζουν οι σημαίες της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας ανήκει σε Έλληνες πλοιοκτήτες ενώ υπάρχουν και μερικές άλλες χώρες που λειτουργούν ήδη με φορολογικό πλαίσιο συνδεδεμένο με την χωρητικότητα των ποντοπόρων, που μπορεί να επιθυμούν να στηρίξουν την πρόταση.
Οι τρεις παραπάνω σημαίες καλύπτουν το 53% του κοινοτικού στόλου όσον αφορά το τονάζ ενώ μαζί με τη Βρετανία , τη Γερμανία και την Ολλανδία που έχουν θεσμοθετημένο τέτοιο φορολογικό σύστημα, το ποσοστό ανεβαίνει στα επίπεδα του 75%.
Ο Μαρτίνος, όπως αναφέρουν ήδη διεθνείς ναυτιλιακές εκδόσεις που ασχολούνται με την κίνηση αυτή, όπως το TradeWinds, θέλει την ευρωπαϊκή σημαία ως προαιρετική κίνηση εκτιμώντας πως τα κράτη προέλευσης δεν θα χάσουν τίποτα, αφού θα εξακολουθούν παράλληλα οι λειτουργίες των δικών τους νηολογίων.
Θα έπαυαν έτσι και συζητήσεις για μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς που προκαλούν αβεβαιότητα στους ιδιοκτήτες. Παράλληλα η Ευρώπη θα αναδεικνυόταν στη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη του πλανήτη αποκτώντας μόχλευση των θέσεων της στις επαφές με μεγάλα εμπορικά έθνη όπως η Κίνα.
Ο Μαρτίνος πιστεύει επίσης πως μια ευρωπαϊκή σημαία θα μπορούσε να απορροφήσει όλους τους Έλληνες ναυτικούς αλλά και να δώσει νέες θέσεις εργασίας.
Ο Θανάσης Μαρτίνος διαθέτει τόσο μεγάλη επιρροή στην ποντοπόρο ναυτιλία που είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί. Οι κινήσεις και οι αποφάσεις του λειτουργούν ως πυξίδα για πολλούς στις αγορές και έτσι οι πρώτες εξαγορές φτηνών πλοίων που πραγματοποίησε στα απόνερα της κρίσης του 2008 βοήθησαν να ανακάμψει η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σε ολόκληρο τον κλάδο διεθνώς.
Η ναυτιλιακή του ιδρύθηκε το 1990 και ονομάζεται Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) και είναι εταιρεία διαχείρισης ποντοπόρων φορτηγών και δεξαμενόπλοιων, ενώ απασχολεί περισσότερους από 120εργαζόμενους στα γραφεία της και 1200 περίπου ναυτικούς στα πλοία. Ο Θανάσης Μαρτίνος είναι ο πρωτότοκος μεταξύ των τριών γιών της γυναίκας-θρύλου της ελληνικής ναυτιλίας, Αθηνάς Μαρτίνου.
Η εταιρεία του Θανάση είναι η μικρότερη από τις τρεις της οικογένειας. Η Miverva που ελέγχει ο νεότερος Ανδρέας και η Thenamaris που διευθύνει ο αδελφός τους Ντίνος διαχειρίζονται η καθεμία στόλους με περισσότερα πλοία. Μεταξύ τους οι τρεις ναυτιλιακές ελέγχουν περισσότερα από 100 πλοία. Ο Θανάσης Μαρτίνος είναι ο πιο εξωστρεφής από τα τρία αγόρια, ενώ η αδελφή τους Ελένη φέρεται να έχει επίσης πλοία υπό τη διαχείριση της Thenamaris.
Το φιλανθρωπικό και κοινωφελές έργο της οικογένειας αλλά και του ιδίου προσωπικά είναι σημαντικότατο και περιλαμβάνει και σημαντικά έργα και υποτροφίες στην εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Αξίζει να σημειωθεί πως στη Thenamaris ξεκίνησαν να δουλεύουν περισσότεροι από 30 Έλληνες όπως ο Γιώργος Οικονόμου και ο Μιχαήλ Μπουντούρογλου που αργότερα αποχώρησαν από την εταιρεία για να γίνουν με τη σειρά τους, συνεπικουρούμενοι από τον όμιλο και οι ίδιοι πλοιοκτήτες.

Πηγή:www.capital.gr