Παραλαβές νεότευκτων πλοίων και νέες συμφωνίες ναύλωσης για την Euronav NV

0
455
Παραλαβές νεότευκτων πλοίων και νέες συμφωνίες ναύλωσης για την Euronav NV

H Euronav NV ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δύο επιπρόσθετες συμφωνίες με την Valero Energy Inc., διάρκειας 7 ετών η καθεμία, οι οποίες θα ξεκινήσουν στα μέσα του 2018 και θα αφορούν τη ναύλωση πλοίων Suezmax, κατηγορίας Ice Class 1C. Μετά τη σύναψη των δύο παραπάνω συμφωνιών η Euronav NV έχει συνολικά τέσσερις συμφωνίες μακροχρόνιας χρονοναύλωσης με την Valero Energy Inc. για πλοία Suezmax.

Για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις συμφωνίες χρονοναύλωσης η Euronav NV παρήγγειλε από τα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries δυο Suezmax πλοία, κατηγορίας Ice Class 1C. Τα πλοία θα είναι υψηλών προδιαγραφών καθώς θα διαθέτουν ενισχυμένη δομή από χάλυβα αλλά και σύστημα ελέγχου εκπομπών αέριων ρύπων. Σύμφωνα με την Euronav NV τα νέα πλοία θα παραληφθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και θα συμβάλλουν στην επιδίωξη της εταιρείας να αντικαταστήσει μέρος του στόλου της με σύγχρονα πλοία νέας γενιάς, τα οποία ναυπηγούνται σε συμφέρουσα τιμή.

Με τις συμφωνίες ναύλωσης που έχει συνάψει η Euronav NV αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω τα έσοδά της από το 2018. Ο CEO της εταιρείας, Paddy Rodgers, δήλωσε ότι «η συνεργασία της Euronav NV με την Valero Energy Inc. θα ενισχύσει περισσότερο την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας στο μέλλον»