Ο πρωτοπόρος των επισκευών turbocharger στην Ελλάδα και την Ευρώπη παρουσιάζει μια νέα παγκόσμια καινοτομία

0
817

TURBOMED SA: Νέα πρωτοποριακή υπηρεσία και καινοτόμος λύση

Η TURBOMED SA, η καινοτόμος εταιρεία τεχνολογίας που πρωτοπορεί διαρκώς προσφέροντας τις πιο αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα των turbochargers μηχανών πλοίων, παρουσιάζει υπερήφανα τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της «Φορητής Δυναμικής Ζυγοστάθμισης» επί του πλοίου.

Ένα σημαντικό πρόβλημα για την επισκευή και συντήρηση των turbocharger είναι η δυσκολία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη διαθεσιμότητα μηχανών ζυγοστάθμισης του στροφείου. Δεδομένου ότι το turbocharger διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του πλοίου και ο άξονας του στροφείου αποτελεί ένα υψηλής ταχύτητας περιστρεφόμενο τμήμα του, η ζυγοστάθμιση κρίνεται απαραίτητη για την απόδοση, καθώς και τη διάρκεια ζωής του.

 

Η καινοτόμος λύση

Η TURBOMED SA εξοπλισμένη με την πρωτοποριακή λύση της ευέλικτης φορητής μηχανής δυναμικής ζυγοστάθμισης, -που σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον υψηλών δονήσεων όπως αυτό του μηχανοστασίου του πλοίου- επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα ολοκληρωμένης επισκευής, καλύπτοντας όλο το εύρος αναγκών ζυγοστάθμισης των turbochargers των κύριων μηχανών και των ηλεκτρομηχανών.

 

«Ένα όραμα πολλών ετών γίνεται πράξη! Το μηχάνημα της Φορητής Δυναμικής Ζυγοστάθμισης σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για την εταιρεία μας για χρήση πάνω στο πλοίο και όχι μόνο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε ζημιά επί του πλοίου, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη», επεσήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TURBOMED SA κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος.

 

Πλέον, η ολοκληρωμένη υπηρεσία επισκευής και ζυγοστάθμισης πραγματοποιείται άμεσα και αποτελεσματικά μέσα στο πλοίο, χωρίς να απαιτείται να εξέλθει το στροφείο του σκάφους, διαδικασία χρονοβόρα και πολυδάπανη. Μάλιστα, σε περιπτώσεις απομακρυσμένων λιμανιών, όπου δεν υπάρχουν υποδομές ή εξειδικευμένα μηχανουργεία για ζυγοσταθμίσεις, αυτή η αποκλειστική υπηρεσία αποτελεί μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές πλοίων, καθώς εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και κατ’ επέκταση χρήματα.

Με αφετηρία το εξειδικευμένο μηχανουργείο της TURBOMED SA στον Πειραιά, η νέα αυτή υπηρεσία της φορητής δυναμικής ζυγοστάθμισης επί του πλοίου είναι διαθέσιμη στα υποκαταστήματα της εταιρείας σε καίρια λιμάνια του πλανήτη, όπως Κωνστάντζα Ρουμανίας, Λάγος Νιγηρίας, Λεμεσό Κύπρου, καθώς και σε όλη την Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική.

Οι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι μηχανικοί είναι πάντα διαθέσιμοι να υποστηρίξουν τις γενικές επισκευές των turbochargers των μηχανών πλοίων, μεταφέροντας το μηχάνημα ζυγοστάθμισης στις αποσκευές τους και παρέχοντας υπηρεσίες ζυγοστάθμισης σε πλοία και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Οι κραδασμοί και ο θόρυβος που δημιουργούν όλοι οι άλλοι κινητήρες στο μηχανοστάσιο, επηρεάζουν τα αποτελέσματα των κραδασμών στο μηχάνημα ζυγοστάθμισης;

Όχι, το μηχάνημα δεν επηρεάζεται από τους εξωτερικούς κραδασμούς. Κατασκευάζεται ακριβώς με τέτοιο τρόπο ώστε να μηδενίζει τους κραδασμούς και το θόρυβο από άλλες πηγές, πέραν του τοποθετημένου στροφείου πάνω στο μηχάνημα κατά τη διαδικασία ζυγοστάθμισης. Αυτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για TURBOMED SA για χρήση πάνω στο πλοίο.

Αυτό το μηχάνημα είναι φορητό;

Ναι, είναι φορητό και ευέλικτο, καθώς μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στις αποσκευές των εξειδικευμένων τεχνιτών της TURBOMED SA. Την ίδια στιγμή εκδίδεται το ρεπόρτο ζυγοστάθμισης και παραμένει πάνω στο πλοίο μαζί με όλα τα ρεπόρτα της επισκευής.

Πληρούνται οι κανόνες ασφάλειας κατά τη διαδικασία;

Η TURBOMED SA. τηρεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόληψη ατυχημάτων και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ατόμων.

Αποτελεί οικονομική λύση;

Η υπηρεσία της «Φορητής Δυναμικής Ζυγοστάθμισης» αποτελεί την πλέον συμφέρουσα λύση, δεδομένου ότι έχει υψηλό βαθμό άμεσης απόδοσης, αποτελεσματικότητας και ποιότητας. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προσφέρεται επί του πλοίου, καλύπτοντας το ευρύ φάσμα συντήρησης-επισκευής-ζυγοστάθμισης των στροφείων των turbochargers εντός του χρονοδιαγράμματος του πλοίου και χωρίς καμία καθυστέρηση.

 

Για ποιες μηχανές είναι κατάλληλο;

Το μηχάνημα αυτό συνδυάζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους κύριων μηχανών και ηλεκτρομηχανών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δύναται να ζυγοσταθμίσει καινούρια και μεταχειρισμένα στροφεία.

 

Μπορεί να καλύψει μια επείγουσα ανάγκη για αντιμετώπιση ζημιάς;

Σαφώς, καλύπτει τις ανάγκες τόσο για προγραμματισμένη γενική επισκευή και ζυγοστάθμιση, όσο και για έκτακτη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη 24/7.

Αφορά αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών πάνω σε πλοία;

Όχι μόνο. Η ναυτιλία καταλαμβάνει αφενός μεν το μεγαλύτερο ποσοστό επισκευών, ωστόσο το μηχάνημα αυτό είναι εξίσου κατάλληλο και ιδανικό για Ναυπηγεία όπου δεν υπάρχουν μηχανήματα δυναμικών ζυγοσταθμίσεων, για Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας και Πλατφόρμες Εξόρυξης Πετρελαίου.

 

 

 

The pioneer of Turbocharger repairs in Greece & Europe presents a new global innovation.

——————–

TURBOMED SA: New pioneer service and innovative solution

 

TURBOMED SA, the innovative technology company, that constantly leads the way offering the most reliable & high quality solutions in the field of ship engines turbochargers, proudly presents the new pioneering service of “Portable Dynamic Balancing” on-board.

 

A significant problem with regards to the repair and maintenance of turbochargers is the difficulty and, in some cases, the non-availability of rotor balancing devices. Given the fact that the turbocharger plays a significant role in the smooth operation of the ship and the rotor shaft is a high speed rotating part of it, the balancing is considered absolutely necessary for the performance, as well as its life expectancy.

 

The innovative solution

TURBOMED SA, equipped with the innovative solution of flexible portable dynamic balancing device, -designed in order to respond effectively within an environment of high vibrations such as that of the ship’s engine room- solves a major integrated repair problem, covering the total range of turbocharger’s balancing requirements of main & auxiliary engines.

 

“A vision of many years is becoming a reality! The Portable Dynamic Balancing device is designed and manufactured exclusively for our company for on-board use and beyond. This way we are able to restitute any damage on board, even in the most remote parts of the planet”, pointed out the President & CEO of TURBOMED SA Mr. Yiannis Paraskevopoulos.

 

Now, the complete repair and balancing service is performed directly and efficiently inside the ship, without having to take the rotor off board – a time consuming and costly service.   In fact, in cases of remote ports, where there is no infrastructure or specialized workshops suitable for balancing, this exclusive service is a great added value for the ship-owners & charterers as they save valuable time and therefore money.

Starting from the specialized machine shop of TURBOMED SA in Piraeus, this new service of portable dynamic balancing on-board is also available at the company’s services stations in key ports around the world such as Constanta Romania, Lagos Nigeria, Limassol Cyprus, as well as all over Europe, USA, Asia & Africa.

Well trained and experienced engineers are always available to support the overhaul of ship engines turbochargers, transporting the balancing device on their luggage and providing balancing services on ships and power plants all over the world.

 

Questions – Answers

Do the results of vibrations on the balancing device get affected by the rest of the vibrations and noise generated by the other machines in the engine room?

No, the device does not get affected by external vibrations and noises. It is manufactured in such way in order to zero all vibrations & noises coming all sources other than the placed on the device rotor shaft during the balancing. This device is designed and manufactured specifically for TURBOMED SA for on-board use.

 

Is this a portable device?

Yes, it is portable and flexible, as it can easily get transported in the luggage of specialized technicians of TURBOMED SA. At the same time the balancing report is being issued and remains on-board together with the rest of the service reports.

 

Are the safety rules met during process?

TURBOMED SA holds all safety protocols and takes all necessary measures, using the most modern and advanced methods, in order to ensure the prevention of accidents and the maximum possible safety of individuals.

 

Is it an economical solution?

The “Portable Dynamic Balancing” service is the most advantageous solution, given the fact that it provides a high degree of immediate efficiency, effectiveness and quality. A full service package is offered on-board, covering the wide range of maintenance – service – balancing of turbochargers rotor shafts within the ship schedule and without any delay.

 

For which engines is it suitable?

This device combines excellent flexibility and ergonomics. It is suitable for all types of main & auxiliary engines, covering a wide range of needs and is able to balance new and used rotor shafts.

 

Is it possible to cover an emergency need of a damage?

Of course, it meets the needs for both scheduled overhaul and balancing, as well as an emergency breakdown service anywhere in the world 24/7.

 

Is it exclusively providing services on-board?

Not only. Shipping, on one hand, occupies the largest percentage of repairs, however this device is equally suitable and ideal for Shipyards where there are no dynamic balancing machines, for Power Plants and Oil & Gas Platforms.