Η λύση είναι να γίνει η Ελλάδα Ρουμανία!

0
384

Σύμφωνα με τη γερμανική έκδοση των Financial Times στην ευρωζώνη εξετάζεται το σενάριο να εφαρμοστεί στην Ελλάδα συνταγή που δοκιμάστηκε στη Ρουμανία αλλά και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σε σημερινό τους δημοσίευμα οι Financial Times Deutschland γράφουν πως οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ευρωζώνης συζητούν για να εισάγουν στην Ελλάδα όσα είχαν αποφασιστεί στην ” Πρωτοβουλία της Βιέννης” και είχαν πρωτο-εφαρμοστεί στη Ρουμανία και σε άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.
Διαβάστε το άρθρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κράτη της Ευρωζώνης θέλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα, για να συζητήσουν για το μέλλον της Ελλάδας.
Πιθανή θεωρείται η αντιμετώπιση του ζητήματος σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία της Βιέννης» που είχε εφαρμοστεί για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.
Θα συζητηθούν τόσο η ανταλλαγή των ομολόγων με νέα ομόλογα που θα έχουν μεταγενέστερο χρόνο αποπληρωμής όσο και η αυτοδέσμευση των πιστωτών να εξακολουθήσουν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα και πέραν του 2012. Επιπλέον, η Ευρωζώνη και το ΔΝΤ θα μπορούσαν να χορηγήσουν και άλλα κεφάλαια προς την Ελλάδα. Κύκλοι της ΕΕ θεωρούν δυνατή εξεύρεση λύσης, η οποία να ικανοποιεί και την ΕΚΤ.
Υπενθυμίζεται ότι η «Πρωτοβουλία της Βιέννης» αφορούσε την οικονομική βοήθεια του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη προς τη Ρουμανία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, η οποία συνοδευόταν από πίεση προς τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, να χρηματοδοτήσουν τις θυγατρικές τους στην ανατολική Ευρώπη.
Η προσπάθεια εκείνη στέφθηκε από επιτυχία, αφορούσε όμως σχετικά λίγα πιστωτικά ιδρύματα και όχι κρατικό χρέος.
Άλλες πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής με ταυτόχρονη αύξηση του επιτοκίου ή την παροχή επιπρόσθετων εγγυήσεων από την Ελλάδα, οι οποίες πιθανότατα θα σχετίζονται με την κρατική της περιουσία. Οι εγγυήσεις αυτές θα δοθούν ως αντάλλαγμα για τη χορήγηση νέων κεφαλαίων από το ΔΝΤ και την ΕΕ.