ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

0
705

Με πρωτοβουλία της νέας δημοτικής αρχής και την εθελοντική προσφορά του συμβούλου της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, Βασίλη Καραγιάννη, τα μέλη των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα μαθήματα ξεκίνησαν πιλοτικά στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και τα παρακολουθούν ήδη 90 άτομα. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, ο Δήμος Πειραιά εξετάζει τη δυνατότητα τα μαθήματα να επεκταθούν σύντομα και στα υπόλοιπα Κέντρα Αγάπης, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.