Διακίνησης του Λιμένα Πειραιά για το 2011

0
394

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία Διακίνησης του Λιμένα Πειραιά για το 2011 παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι από 25.000 πλοία τα οποία προσέγγισαν το Λιμάνι του Πειραιά

  1. Διακινήθηκαν 20.192.612επιβάτες
  2. Φορτώθηκαν 2.919.500οχήματα
  3. Μεταφέρθηκαν 500.133(ΤΕU’ s) εμπορεύματα
  4. Διακινήθηκαν 417.659 αυτοκίνητα /εμπορεύματα

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. κινήθηκε με ανοδική πορεία κατά το 2011, αφού οι αφιξοαναχωρήσεις επιβατών κρουαζιέρας σημείωσαν αύξηση +34,89%, τα εμπορευματοκιβώτια (TEU’s) +54,5% και στο car terminal +9,81%.

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. παραμένει το πρώτο σε κατάταξη επιβατικό λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα σημαντικότερα σε συνολική κίνηση στον κόσμο.

 

       
                         ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2011
       
       
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ    
ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 6.904.271    
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2.278.694    
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 192.127    
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 8.300.185    
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.675.277    
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.517.335    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 20.192.612    
       
ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΙΧ 520.640 1.281.715 1.802.355
ΦΟΡΤΗΓΑ 199.806 103.177 302.983
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 9.003 6.108 15.111
ΔΙΚΥΚΛΑ 118.996 680.055 799.051
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 848.445 2.071.055 2.919.500
Σημείωση: Τα δίκυκλα της ακτοπλοίας αφορά περίοδο από 1-4-2011
       
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2011    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ    
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (T.E.U.) 500.133    
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Οχήματα) 417.659    
       
Στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση της ΣΕΠ ΑΕ για την οποία αναμένονται στατιστικά τέλους έτους 2011      
       
Πηγή: Ο.Λ.Π. Α.Ε.