Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων

0
442

Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ ΑΕ για την Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τον ανασχεδιασμό του παλαιού κτιρίου του SILO σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης μιλώντας στα στελέχη του ΟΛΠ με θέμα την εξέλιξη του Επενδυτικού Προγράμματος ΟΛΠ ΑΕ 2012-2016.

Όπως είναι γνωστό, Διυπουργική Επιτροπή είχε εγκρίνει το 2011 τη μετατροπή της Ηετιώνιας Ακτής σε Πολιτιστική Ακτή Πειραιά με διαμορφώσεις όλης της εντός λιμενικής ζώνης έκταση 180 στρ. σε ενιαίο πολιτιστικό πάρκο Μουσείων, περιπάτου, αναψυχής και θεματικών εκδηλώσεων.

Ήδη έχει συνταχθεί προμελέτη για την ανάπλαση όλης της περιοχής από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τη Λ. Α. Παπανδρέου και τη μετατροπή της σε ενιαίο πάρκο, ενώ εντός του Μαρτίου προκηρύσσεται η μελέτη-κατασκευή του νέου αυτού πάρκου (Δραπετσώνας). Παράλληλα θα ξεκινήσει ο καθαρισμός και η ανάπλαση του παραχωρηθέντος στο ΥΠΠΟΤ από τον ΟΛΠ όμορου χώρου με την αρχαιολογική έκταση, καθώς και το έργο ανάπλασης και επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου των Ηετιωνίων Πυλών βάσει Μελετών του ΥΠΠΟΤ και χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προμελέτες για την ανακατασκευή της Πέτρινης Αποθήκης, στην οποία θα στεγασθεί το Μουσείο Μετανάστευσης και το Ιστορικό Αρχείο του ΟΛΠ, ενώ κατασκευάστηκε ειδική Πύλη για την επίσκεψη του πλοίου HELLAS LIBERTY.

Τι προβλέπεται για το Μουσείο;

Στην ανακοίνωση του ΟΛΠ, σχετικά με το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων αναφέρεται ότι το ΥΠΠΟΤ με απόφασή του ενέκρινε το κτηριολογικό πρόγραμμα και τη Μουσειακή Προμελέτη και ο ΟΛΠ ανέθεσε στο ΕΜΠ τη σύνταξη οριστικής μελέτης στατικής επάρκειας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, « ξεκινάει η ουσιαστική εφαρμογή ενός σημαντικού έργου πολιτισμού για τον ευρύτερο Πειραιά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μετά το Μουσείο της Ακρόπολης στον χώρο του ΥΠΠΟΤ».

Την ανάγκη μετατροπής του υπάρχοντος κτιρίου του SILO σε μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων καθώς και της Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου της Ηετιώνιας Ακτής έρχεται να καλύψει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την επιλογή μελετητού για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου.

Το Μουσείο θα είναι μοναδικό τόσο για ελληνικά όσο και για τα διεθνή μουσειακά δεδομένα. Θα είναι πρωτίστως αρχαιολογικό, θα ληφθεί ωστόσο ιδιαίτερη μέριμνα για την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αρχαιολογικών ευρημάτων και νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και για τον εκπαιδευτικό του ρόλο για το σύνολο των επισκεπτών. Γενικότερα το Μουσείο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο προορισμού, τόσο των κατοίκων της πόλης του Πειραιά και της Αττικής, αλλά επίσης και δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό και στάση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Ο διαγωνισμός για το SILO θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στον μουσειακό χάρτη της χώρας και θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τμήματα της ναυτικής ιστορίας του εκθέτοντας ένα πλήθος ευρημάτων που σήμερα είτε βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία είτε έχουν αποθηκευτεί στερούμενα δυνατότητας εκθέσεως. Η άμεση γειτνίαση του SILO με τη θάλασσα και ο ρόλος που έχει παίξει στη ζωή του λιμανιού το καθιστούν ιδανικό χώρο για τη μετατροπή του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Ο διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου της Ηετιώνιας Ακτής έχει ως στόχο να αναβαθμίσει τις υπαίθριες δραστηριότητες των κατοίκων με τη δημιουργία καινοτόμων χώρων και δραστηριοτήτων πολιτισμού και ψυχαγωγίας που λείπουν από το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Το συνολικό ποσό των χρηματικών βραβείων που θα δοθεί είναι 118.000 ευρώ. και αφορά στη χορήγηση συνολικά 5 βραβείων. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί επταμελής Κριτική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει την διαδικασία αξιολόγησης των διαγωνιζομένων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους είναι, συνοπτικά, η αρχιτεκτονική σύλληψη του χώρου, η χωροθέτηση των λειτουργιών του Μουσείου και του Περιβάλλοντος Χώρου και η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη προέλευσης και καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έχει οριστεί σε 5 μήνες (έναρξη διαγωνισμού η 20ή Μαρτίου, παράδοση η 20ή Σεπτεμβρίου).

Για το σκοπό αυτό, θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο διαδίκτυο, ειδικός δικτυακός τόπος, μέσω του οποίου θα μπορεί να παρακολουθεί κανείς το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών.