ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ EΛINT 2014

0
597

724B0727SIGOURAS DSC_0250EXHIBIT DSC_0235NIOGNOM DSC_0156KOUIMANIS DSC_0235NIOGNOM DSC_0021XERET DSC_0148KONTES DSC_0051EENMA 724B0727SIGOURAS ANTON_NKOM CHAIRM DSC_0021XERET 724B0715NYC2 724B0710ALFALAVAL 724B0643ROUNDTABLE 724B0601kok_zach PONTIUM2_CHAIRM PONTIUM_GRATSOS GOUSOPNYC DSC_0532 DSC_0382HATZAKOS DSC_0250EXHIBIT DSC_0235NIOGNOMΗ 8η Ετήσια Συνάντηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας  εστίασε στα καύσιμα και στις πρακτικές που υποστηρίζουν τη στροφή της παγκόσμιας ναυτιλίας προς την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων που επιβαρύνουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν τόσο τοπικής φύσεως ζητήματα ρύπανσης (εκπομπές διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου καθώς  και αιρουμένων σωματιδίων) όσο και παγκόσμιας κλίμακας επιδράσεις στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Mοχλός για τη στροφή αυτή της παγκόσμιας ναυτιλίας υπήρξε ο οικονομικός παράγων που συνδέει την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων με  επιλογές που λαμβάνουν χώρα μέσα στον μικρόκοσμο των εταιριών. Οι τεχνολογικές επιλογές αφορούν τόσο τους κατασκευαστές (συστημάτων πρόοωσης, ανάκτησης ενέργειας, κατακράτησης ρύπων  κ.λπ.) όσο και τους ναυπηγούς που καλούνται να ξαναμελετήσουν τις βέλτιστες γραμμές, ταχύτητες κ.λπ. για τους τύπους πλοίων του μέλλοντος.

Μία απ’ τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, με ορίζοντα την 1η Ιανουαρίου 2015, αφορά τα 14,000 περίπου πλοία που επισκέπτονται περιοχές όπου έχει επιβληθεί αυστηρός περιορισμός εκπομπών διοξειδίου του θείου (sulphuremissionscontrolarea – SECA). Γι’ αυτά θ’ απαιτείται, σύμφωνα με τον κανονισμό 14 του παραρτήματος VI της MARPOL, να χρησιμοποιούν καύσιμο με περιεκτικότητα σε θείο χαμηλότερη του 0.1% (κατά μάζα). Στις επιλογές που έχουν προταθεί περιλαμβάνονται: Α) Η χρήση παραγώγου απόσταξης πετρελαίου με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, που είναι βεβαίως ακριβό αλλά η επιβάρυνση μεταφέρεται συνήθως στους ναυλωτές. Όμως η πρακτικότητα της υιοθέτησής του σε μεγάλη κλίμακα εξαρτάται απ’ τη δυνατότητα των διυλιστηρίων ν’ ανταποκριθούν στην πολύ μεγάλη ζήτηση. Β) Η μετατροπή των πλοίων (μηχανοστάσιο, δεξαμενές καυσίμου) ώστε να καίνε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αυτό φαίνεται ως ελκυστική λύση, ιδιαίτερα για τις νέες κατασκευές. αλλά  πρέπει να δημιουργηθεί υποδομή με εκτεταμένο δίκτυο σταθμών εφοδιασμού. Γ)  Η εγκατάσταση scrubber για την απομάκρυνση απ΄ τα καυσαέρια του διοξειδίου του θείου, και σε κάποιες περιπτώσεις, Δ) η απόσυρση των πλοίων συμβατικού καυσίμου απ’ τις περιοχές SECA. Όμως η αναζήτηση οικονομικά αποτελεσματικών λύσεων δεν θα πρέπει ν’ αποσυνδεθεί απ΄ το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα για τις επόμενες γενιές, την υπερθέρμανση του πλανήτη, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μέσω των παραπάνω επιλογών.

Στα πλαίσια του παραπάνω προβληματισμού παρουσιάστηκαν πρωτότυπες εργασίες με διαφορετικές περιοχές εστίασης. Περιγράφηκαν οι απαιτήσεις για την αποθήκευση, τον ανεφοδιασμό και την χρήση του LNG που θα πρέπει να συνοδεύει την μετασκευή μιας υπάρχουσας προωστήριας εγκατάστασης. Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποσταγμάτων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα και των πιθανών λειτουργικών προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την χρήση τους. Αναλύθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και τους ελέγχους που διενεργούνται στην Ευρωπαϊκή ECA και τις αιτίες μη συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.  Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας παρουσιάστηκε μια πρωτότυπη πειραματική διάταξη μεταβλητής οδεύσεως καυσαερίων για εξάλειψη εκπομπών καπνού κατά την εκκίνηση και αύξηση φορτίου ναυτικών κινητήρων. Η χρήση βιομιμητικών συστημάτων τύπου παλλόμενων πτερυγίων τοποθετημένα επί της γάστρα του πλοίου μπορεί να οδηγήσει στην υποβοήθηση της κύριας πρόωσης του πλοίου με εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε. Μια άλλη θεματική περιοχή που απασχόλησε τις εργασίες του συνεδρίου ήταν η ασφαλής λειτουργία του πλοίου. Συγκριμένα περιγράφηκαν εξελιγμένες τεχνικές αξιολόγησης της διακινδύνευσης της διαδικασίας μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο, συνδυάζοντας συστήματα ασαφούς λογικής με νευρωνικά δίκτυα. Επιπλέον διερευνήθηκε η χρήση της μαθηματικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης για την ποσοτική αποτίμηση των επιπτώσεων μίας ή περισσοτέρων βλαβών στην λειτουργία ναυτικών μηχανολογικών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάστηκαν εργασίες για τις σύγχρονες τάσεις στην αρχιτεκτονική σχεδίαση και διαμόρφωση των χώρων  επιβατηγών πλοίων.

Οι θεματικές ομιλίες του συνέδριου κάλυψαν  ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Περιγράφτηκαν η πρόοδος της βιομηχανίας στην σχεδίαση και την μελέτη προωστήριων συστημάτων, οι εξελίξεις που αφορούν την κρουαζιέρα και γενικότερα τον θαλάσσιο τουρισμό, οι περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται στο λιμάνι του Πειραιά και οι προσπάθειες εισαγωγής «πράσινων» τεχνολογιών στον χώρο της μετασκευής και εξοπλισμού των πλοίων.

Οι τεχνικές παρουσιάσεις των χορηγών του συνεδρίου επικεντρώθηκαν σε κρίσιμες θεματικές ενότητες του συνεδρίου όπως οι προοπτικές του LNG ως καυσίμου, η χρήση των ναυτιλιακών αποσταγμάτων, οι εξελίξεις στους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, κανονισμούς και εργαλεία μελέτης πετρελαιοφόρων καθώς επίσης και τεχνικές αξιολόγησης σύγχρονων προωστήριων συστημάτων. Επιπλέον παρουσιάστηκε η οπτική του ναυπηγείου για την χρήση του LNG ως καύσιμο, μηχανολογικά συστήματα που θα συνδράμουν κατά την λειτουργία σε περιοχές ECA και το επίκαιρο θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Η στενή σχέση του ΕΛΙΝΤ με το συνέδριο ΙΜΑΜ συνεχίστηκε και στην φετινή συνάντηση με την παρουσίαση τριών εργασιών Ελλήνων ερευνητών. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η δυναμική συμπεριφορά ενός ιστιοπλοϊκού υπό την επίδραση τυχαίων και κανονικών πρωραίων κυματισμών, η μελέτη πετρελαιοκηλίδας με την βοήθεια προσομοίωσης και η πειραματική διερεύνηση εμφάνισης ασταθειών κάθετα διεγειρόμενης δεξαμενής που φέρει υγρό.

Τέλος, η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επικεντρώθηκε στο θέμα της συμμόρφωσης των πλοίων της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς εκφράζοντας απόψεις από διάφορους φορείς.

 

 

Η Ετήσια Συνάντηση τελούσε υπό την αιγίδα των :

– Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

– Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Ναυτικού Επιμελητήριο Ελλάδος

– Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ( ΕΕΝΜΑ)

 

Επίσημος Χορηγός Επικοινωνίας :KAΘΗΜΕΡΙΝΗ και kathimerini.gr– Λοιποί Χορηγοί Επικοινωνίας : ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, ΕΛΝΑΒΙ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, maritimes.gr, nafsgreen.gr, κ.ά, skolarikos.gr, portnet.gr

 

Χορηγοί και Υποστηρικτές (αλφαβητικά):

GoldSponsors: ALFALAVAL ΑΕΒΕ, LLOYDSREGISTER, NKOMNakilatKeppelOffshore & MarineLtd., NORSAFE, OCEANKING ΤechnicalandTradingSA, O.Λ.Π. Α.Ε. PiraeusPortAuthoritySA, TECHNAVASA, WARTSILAGreece. Silver Sponsors : ABS, BUREAU VERITAS, COSMOS – NAUTICAL TRAINING CENTER, DNV GL, MARITA HELLAS SA, NATIONAL BANK OF GREECE, NEW YORK COLLEGE, RINA SERVICES. Supporters : ΔΕΣΦΑ AE DESFA SA, DIANA, HEMEXPO, TSAVLIRIS SALVAGE.

 

 

Ευχαριστίες ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Με τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τους ομιλητές, συγγραφείς και κριτές των εργασιών, της Γραμματείας του Ινστιτούτου, όπως επίσης τους συντονιστές και λοιπούς εθελοντές των συνεδριών, το ΕΛ.Ι.Ν.Τ., ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά έργου εκ μέρους των μελών του,  εξελίσσεται ώστε να υπηρετεί καλύτερα τον τεχνολογικό τομέα της Ναυτιλίας, προσφέροντας το κατάλληλο ‘έδαφος’ για την ευδοκίμηση νέων ιδεών και μεθόδων.

 

Ετήσιο Δείπνο – Απονομή Βραβείου ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2014

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας έχει θεσμοθετήσει την απονομή του Ετήσιου Βραβείου ΕΛ.Ι.Ν.Τ. στη διάρκεια του επίσημου Ετήσιου Δείπνου του Ινστιτούτου.  Το βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2014  απονεμήθηκε στον πρωτεργάτη του σχεδιασμού πλοίων στην Ελλάδα,  στο Ναυπηγό (σήμερα και Πλοιοκτήτη) κ. Άρη Θεοδωρίδη, παρουσία άνω των 200 μελών, εκπροσώπων φορέων και χορηγών, επίσημους προσκεκλημένους (ΥΝΑ, Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ, εταιρίες), ΜΜΕ, χορηγούς επικοινωνίας και φορείς Ναυτιλιακής κοινότητας, το βράδυ της 19Ης Νοεμβρίου, στον Ναυτικό Όμιλο.   Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΙΝΤ, το βραβείο Ναυτικής Τεχνολογίας 2014, απονεμήθηκε στον κ. Άρη Θεοδωρίδη  για το σημαντικό έργο του στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως μελετητής Ναυπηγός Μηχανολόγος. Ο κ. Α. Θεοδωρίδης, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σχεδιασμού πλοίων διαφόρων τύπων τα οποία κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αξιομνημόνευτη είναι η συνεισφορά του στις ναυπηγήσεις πλοίων ανοικτού τύπου που χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στην Ελλάδα καθώς και στις μεγάλες μετασκευές πλοίων σε κρουαζιερόπλοια. Για την απονομή του βραβείου ελήφθη επίσης υπόψη η κοινωφελής δραστηριότητα την οποία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

 

Τον βραβευθέντα προλόγισαν με ομιλίες τους οι : Ι. Κουιμάνης, Ναυπηγός – Μηχανικός, Μέλος Σ.Ε. ΕΛ.Ι.Ν.Τ.,  Κ. Σπύρου, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Τ., Δημήτρης Ορφανός, Ναύαρχος και πρώην Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛΙΝΤ 2014 ( 18 ΚΑΙ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ )

Την Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛΙΝΤ 2014, τίμησαν με την παρουσία τους οι :

(χαιρετισμοί)

Γ. Γράτσος, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

X. Σημαντώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων

Δ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής HELMEPA

Χ. Γιορδαμλής, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου HEMEXPO

 

(ΘεματικέςΟμιλίες)

– ‘RecentIndustryAdvancesonPropulsion’, E. Boletis,Director, Research & Development, BusinessLinePropulsion, Wärtsilä Ship Power

– ‘Εξελίξεις στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού’, Θ. Κόντες, Πρόεδρος  Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Κρουαζιέρας

– ‘Design and operation of ships’, Ε.Ζούπας, Drasis Shipping  CO S.A.

– ‘ΠολιτικήπροστασίαςπεριβάλλοντοςτουΟΛΠ & ΕυρωπαϊκέςΠροκλήσεις’, Σ. Χατζάκος, General Manager of Piraeus Port Authority and Honorary President of MedCruise, ΟΛΠΑ.Ε.

– ‘Greentechnologies, retrofitsinGREECE’, A. Σίγουρας,ΑντιπρόεδροςΕΛΙΝΤ, Δ/νωνΣύμβουλοςΝΑΥΣΟΛΠΑ.Ε.

 

(Επιστημονική Θεματολογία)

Ναυτιλιακά καύσιμα: εξελίξεις και προοπτικές

«Χρήση LNG ως καύσιμο πρόωσης σε πλοία», Δ. Πειρουνάκης, Π. Μηζύθρας, Ελληνικός Νηογνώμων

– «Αποστάγματα ως ναυτιλιακά καύσιμα – ποιοτικά χαρακτηριστικά και πιθανά λειτουργικά προβλήματα», Ε. Μπακογιάννη, Χ. Σχοινάς, ΑΕΝ/Μηχ/Μακεδονίας – Β. Σταματόπουλος, DNVPS

 

Επιβατηγά πλοία: η οπτική του αρχιτέκτονα

– «Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό επιβατηγών πλοίων», Α. Κουτσουκώστα, Μ. Φιλιππίδη, ΑΜΚ Architecture

– «Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίου: η εξέλιξη της ναυπηγικής και η συμμετοχή της αρχιτεκτονικής στα πλοία», Π. Καραβατάκης ARCH-MID

 

Πρακτικές για τη συμμόρφωση με Ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς

«Παρακολούθηση, Aναφορά και Eπαλήθευση Eκπομπών Kαυσαερίων (MRV)», Ι. Κοκαράκης, BureauVeritas, Κ. Γαλάνης ,SeanergyMaritimeHoldings

– «ECAs κανονισμοί θείου: πρακτική εφαρμογής, αιτίες-προβλήματα μη συμμόρφωσης στην Ευρώπη και ενδεδειγμένες ενέργειες», Ε. Μπακογιάννη, Χ. Σχοινάς, ΑΕΝ/Μηχ/Μακεδονίας, Β. Σταματόπουλος, DNVPS

 

Μελέτες ασφάλειας στη λειτουργία του πλοίου

– «Ανάλυση Ρίσκου στη Μεταφορά φορτίου από Πλοίο σε πλοίο (STS transfer of cargo): Συμβατικές και προηγμένες μέθοδοι προσδιορισμού», N. Βεντίκος, Δ. Σταύρου, ΣΝΜΜ/Ε.Μ.Π

– «Μέθοδοι Υπολογιστικής Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης στην Αξιολόγηση Ασφάλειας σε Πολύπλοκα Ναυτικά Μηχανολογικά Συστήματα», Α. Ζυμάρης, Γ. Δημόπουλος, Ν. Κακαλής, DNVGLStrategicResearch & Innovation, Piraeus, GreeceE. Rüde, DNVGLSafetyResearch, Hamburg, Germany

 

Πρωτότυπεςεφαρμογέςναυτικήςτεχνολογίας

– «Experimental exhaust system with controllable gas-flow bypass through particulate filters,

for smoke emissions abatement during load-up transients in marine engines», Γ. Παπαλάμπρου, Φ. Παπούλιας, Σ. Τοπάλογλου, Ν. Κυρτάτος, ΣΝΜΜ/Ε.Μ.Π.

– «Βιομιμητικοί προωστήρες τύπου παλλόμενων πτερυγίων για την υποβοήθηση της πρόωσης πλοίου σε κυματισμούς», Κ. Μπελιμπασάκης, Ε. Φίλιππας, ΣΝΜΜ/Ε.Μ.Π.

 

Συντονιστές(αλφαβητικά): Σ. Αναστασάκη, Ναυπηγός-Μηχανικός, Επιθεωρητής πλοίων,  Γ. Βοζίκης, Διευθυντής ΕΕΝΜΑ, Σ. Δανιόλος, Minerva Marine Inc.,Π. Ζαχαριάδης, AtlanticBulkCarriersManagementLtd.,  Ν. Θεμελής, Επιστ.Επιτροπή ΕΛΙΝΤ, ΕΜΠ, I. Κουιμάνης, Ναυπηγός-Μηχανικός, Μέλος Συμβ.Eπιτροπής ΕΛ.Ι.Ν.Τ., Γ. Κοτρέλ, EuromarineLtd., M. Μαντζαφός, HellenicLloydsS.A., Ε. Μπασδάνη, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.), Κ. Μπελιμπασάκης, Ε.Μ.Π., Α. Παπαπέτρος, Bogdanos Marine,  Γ. Πρατικάκης, NavalArchitectureProgress & HELENGIEngineeringLtd.,A. Σίγουρας, Aντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Τ., ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

«Συμμόρφωση των Πλοίων της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων με τους Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς – Διερεύνηση Οικονομοτεχνικών Παραμέτρων»

Συντονιστής: Γ. Βοζίκης, Διευθυντής ΕΕΝΜΑ

  • Γιαννούλης Παναγιώτης, Πρόεδρος Oceanking S.A., εκπρόσωπος SPC Greece στο ESSF
  • Θεοτοκάς Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Κορρές Άλκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος επί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ΕΕΝΜΑ
  • Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Σακέλλης Μιχαήλ, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
  • Σημαντώνης Χαράλαμπος, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων

 

 

(Τεχνικές παρουσιάσεις χορηγών)

 

Α μέρος – Νηογνώμονες

 

– ‘Πλοία με καύσιμο πρόωσης το υγροποιημένο αέριο’, Γ. Τεριακίδης,RegionalBusinessDevelopmentManager, DNVGLMaritime

– ‘Exploration of the current and future fuel landscape’, Μ. Κυρατσούδη, FOBAS Senior Specialist, Hellenic Lloyd’s S.A

– ‘Environmental regulatory developments’, Σ. Φραδέλος, Principal Engineer, Environmental Performance, ABS

– ‘Bureau Veritas & oil tankers’, Γ. Ανδρεάδης, Manager Marine Center, Bureau Veritas

– ‘Technology qualification: a powerful tool for innovative propulsion projects’, Μ. Μαρκογιάννης, Manager, RINA Greece Plan Approval & Technical Support Centre

 

Βμέρος – Εταιρίες

 

‘ME-GI – LNG as Fuel Retrofit, The Shipyard’s Perspective’, Κ. Αντωνόπουλος, Senior Commercial Manager, N-KOM

 

Τα Ναυπηγεία NKOM εδρεύουν στο Κατάρ. Είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα, με 3 δεξαμενές μεγέθους VLCC και QMAX,  η οποία έχει φέρει επιτυχώς σε πέρας επισκευές πλοίων όλων σχεδόν των τύπων, κυρίως tankers και LNG/LPG. Με μετόχους τις NAKILAT (QatarGasTransport) του Κατάρ και KOM (KeppelOffshore & Marine) της Σιγκαπούρης, η ΝΚΟΜ, έχοντας ήδη πιστούς πελάτες από την Ελληνική αγορά, παρουσίασε, δια του εμπορικού διευθυντή της  κ. Κωστή Αντωνόπουλου,  την πρώτη μετατροπή στον κόσμο ME-GI η οποία  θα λάβει χώρα την Άνοιξη του 2015 στα ναυπηγεία της. Επιπρόσθετα, στην παρουσίαση, εστιάστηκε η συμμετοχή της ΝΚΟΜ, μέσω της συμφωνίας  που υπέγραψε με την εταιρεία HELENGI , στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POSEIDON-MED δια του οποίου προωθείται η χρήση του LNG  ως καυσίμου. Η ΝΚΟΜ εκπροσωπείται  στην  Ελλάδα από την  εταιρεία GIAVRIDIS MARINE SERVICES.

 

– ‘Innovative Change Over and Cooling System from Alfa Laval for running with Gas Oil into ECA areas’, Δ. Πούλος, Marine and Diesel Power Manager, ALFA LAVAL

HAlfaLavalπαρουσίασε τις προκλήσεις που υπάρχουν κατά  την εναλλαγή του καυσίμου απο ελαφρύ MGO σε βαρύ HFOκαι αντίστροφα κατά την είσοδο και έξοδο των πλοίων από τις περιοχές ECA. HAlfaLaval, καινοτόμος εταιρία παραγωγής μηχανημάτων ναυτιλίας (και όχι μόνο) άμεσα  σχεδίασε και έχει πλέον στην ομάδα των προϊόντων της σύστημα  εναλλαγής καυσίμου και ψύξης για την ομαλή διεργασία αλλαγής των παραπάνω καυσίμων που στην συνέχεια  θα προστατεύσει τις μηχανές από επώδυνες καταστάσεις.

 

Γ μέρος – Ειδική Παρουσίαση

Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση: Η Επόμενη Μέρα, Ν. Γκουσόπουλος, Διευθυντής Ναυτιλιακών Σπουδών, New York College

Η συγκεκριμένη παρουσίαση περιέγραψε, πώς προβλέπεται να διαμορφωθεί το τοπίο στο  χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης,μετά την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την θέσπιση της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης, που αναμένεται να γίνει στις αρχές του νέου έτους.