Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έλαβε Μικρό Υδροηλεκτρικό της S.A. Energy ισχύος 1,1 MW στη Πάτρα

0
435

Στη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,1 MW της εταιρείας «Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στο ρέμα «ΒΕΡΒΕΝΙΚΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.